Ingeniør Compagniet (IC) ble grunnlagt i 1988. Etter stødig vekst ble selskapet kjøpt opp av Adecco, verdens største leverandør av vikarer og midlertidige bemanningsløsninger i 2006. Adecco er representert i mer enn 70 land og har kontorer fordelt utover hele Norge på 70 lokalkontorer. Som del av Adecco har IC en unik mulighet med tanke på global rekruttering og lokal oppfølging.

Hvert år har IC flere enn 300 konsulenter på oppdrag hos våre kunder. Konsulentene bidrar med sin ekspertise slik at kundenes prosjekter blir gjennomført sikkert, i henhold til spesifikasjon og til riktig tid. De fleste oppdrag er hos kunder i offshore markedet, men vi løser også oppdrag innen marin industri, bygg og anlegg, fornybar energi og innen stat og kommune.

HMS og Kvalitetsstyring er sentralt i vår drift. IC er derfor sertifisert i henhold til følgende kvalitetstandarder:

  • Kvalitet NS-ISO 9001: 2008
  • Miljø NS-ISO 14001: 2004

Vi er dessuten kvalifisert som leverandør i henhold til Achilles og Sellicha.

Alle ansatte i Ingeniør Compagniets stab er opplært i henhold til Adecco Norges Compliance Program. Dette sikrer at alle juridiske forhold ved oppdrag gjennom oss blir behandlet i henhold til norsk lov, er i henhold til vår høye etiske standard og blir gjennomført på en slik måte at både kunde og medarbeider er fornøyd.

På disse sidene kan du finne informasjon om oss som jobber i Ingeniør Compagniet inkludert kontaktinformasjon på de ulike avdelingene.