Personalia
*
*
*
Bruk helst den adresse du har registrert i Adecco. Det er lettere for oss å finne din profil.
*
Barns eller barnepassers sykdom


*
Fraværsdag 1
Fylles ut slik: dd.mm.yy
*
*
*
Fraværsdag 2
Fylles ut slik: dd.mm.yy
Fraværsdag 3
Fylles ut slik: dd.mm.yy
Ved fravær utover 3 dager, vennligst fyll inn informasjon om dato og arbeidstid for fraværsdagene i feltet under (legeerklæring må ettersendes per post)
Annen informasjon
*
*
Har du omsorg for flere enn 2 barn under 12år?


*
Er du alene om omsorgen for barnet/barna?


*