Takk for at du jobber for Ingeniør Compagniet!

Her finner du link for å registrere timer, personalhåndbok og lønnskalender. Her kan du også registrere sykefravær. Husk å si fra til din kontaktperson i IC så raskt som mulig hvis du blir syk.
Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe du lurer på.


Psst… Visste du at du kan verve en ingeniør og få bonus?
Tips oss om mulige kandidater. Du kan få inntil NOK 10 000,- i bonus dersom du anbefaler en ingeniør til oss som blir ansatt i minimum 1 måned. Bonus beregnes slik: Du får utbetalt NOK 2 500,- for en kontraktsperiode på 1 måned, og ved forlengelse NOK 2 500,- pr. måned i inntil 4 måneder (maksimum utbetaling pr. kandidat NOK 10 000,-).

Send navn på anbefalt ingeniør + CV med e-post til din kontaktperson i Ingeniør Compagniet.

Hvem kan verve?
Vervebonus utbetales til våre ansatte, personforetak og AS meg selv.

Det utbetales Ikke slik bonus til konsulenter som kommer fra underleverandører (konkurrerende virksomhet), eller ansatte hos våre kunder.