Bruksvilkår


Formål og godkendelse

Disse vilkårene for bruk (“Bruksvilkårene”) regulerer bruken av (herunder tilgangen til) nettsiden ingeniorcompagniet.no som driftes av Ingeniorcompagniet Norge (heretter omtalt som "Ingeniorcompagniet", "vi" eller "oss"), inkludert innholdet som er tilgjengelig via denne nettsiden («Nettsiden»).

Enhver person som går inn på Nettsiden («du») aksepterer herved disse Bruksvilkårene som er gjeldende når du besøker nettsiden, og godtar å rette deg etter disse. Bruksvilkårene kan variere fra tid til annen, og din bruk av denne nettsiden er underlagt vilkårene som gjelder på det tidspunktet du besøker Nettsiden. Vennligst sjekk Bruksvilkårene jevnlig for å forsikre deg om at du er enig i dem. Hvis du ikke er enig, vennligst ikke bruke nettsiden.

Innholdet vi gjør tilgjengelig for deg via Nettsiden ("Innholdet"), kan være underlagt særskilte vilkår (“Særskilte Vilkår") som du aksepterer hver gang du får tilgang til slikt Innhold.

I tilfelle konflikt eller inkonsekvens mellom disse Bruksvilkårene og eventuelle Særskilte Vilkår, vil de Særskilte Vilkårene ha forrang over disse Bruksvilkårene. Hver gang du besøker Nettsiden og dens Innhold, godtar du disse Bruksvilkårene og eventuelle Særlige Vilkår som måtte gjelde for det Innholdet.

Nettsiden utgjør ikke, og har heller ikke til formål å utgjøre, en kilde til rådgivning eller en måte å etablere et forretningsforhold av noe slag mellom deg og oss.

Tilgang til Nettsiden gis på midlertidig basis, og vi forbeholder oss retten til å trekke tilbake eller endre Innholdet som tilbys på Nettsiden uten forvarsel.

Fra tid til annen kan vi begrense tilgangen til visse deler av eller hele Nettsiden. Vi har ingen plikt til å stille Nettsiden til rådighet, og vil ikke være ansvarlig dersom Nettsiden av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig, helt eller delvis, på noe tidspunkt eller noen tidsperioder.


Brug av nettsiden

Du anerkjenner og aksepterer frivillig og uttrykkelig at din bruk av Nettsiden skjer på ditt fulle og hele ansvar.

Du er ansvarlig for alle tiltak som måtte være nødvendige for å få tilgang til nettsiden. Du er også ansvarlig for å sørge for at alle personer som har tilgang til Nettsiden via din internettforbindelse, er oppmerksomme på disse Bruksvilkårene og alle eventuelle gjeldende Særskilte Vilkår, og at de overholder dem.

Hvis du velger, eller blir gitt, en brukeridentifikasjonskode, et passord eller annen informasjon som en del av våre sikkerhetsprosedyrer, må du behandle denne informasjonen konfidensielt, og du må ikke dele den til noen tredjepart. Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å deaktivere hvilken som helst brukeridentifikasjonskode eller passord, enten det er valgt av deg eller tildelt av oss, dersom du etter vår vurdering ikke har overholdt en eller flere av bestemmelsene i disse Bruksvilkårene.

Ved å få tilgang til Nettsiden godtar du at du ikke vil handle på en måte som kan skade vår anseelse, interesser eller rettigheter eller som kan skade noen av våre tilknyttede selskapers ("selskaper i Adecco Group") anseelse, interesser eller rettigheter, eller som kan skade, gjøre ubrukelig eller overbelaste Nettsiden, eller som på noen måte kan hindre normal bruk for andre besøkende på Nettsiden.

Vi implementerer rimelige sikkerhetstiltak som vil være i stand til å oppdage virus. Likevel må du være oppmerksom på at de eksisterende sikkerhetstiltakene for datasystemer på Internett ikke er helt pålitelige, og at vi derfor ikke kan garantere at det ikke eksisterer virus eller andre forhold som kan medføre endringer i datasystemene dine (maskinvare og programvare), eller i data og filer på dine systemer.


Innhold

Vi er på ingen måte forpliktet til å kontrollere hvorvidt Innholdet er korrekt, og garanterer ikke for nytten, nøyaktigheten, fullstendigheten eller relevansen av Innholdet og/eller at slikt Innhold er oppdatert. Vi fraskriver oss uttrykkelig ethvert ansvar for feil eller unnlatelser med hensyn til Innholdet og Nettsiden, med unntak for tilfeller hvor et slikt ansvar oppstår som et resultat av svindel eller bedragersk villedning fra vår side, eller at død eller personskade oppstår som følge av vår forsømmelse.

Det at Innholdet gjøres tilgjengelig på Nettsiden utgjør på ingen måte formidlingen av bemanningstjenester eller andre typer tjenester. Ingeniorcompagniet og selskaper i Adecco Group fraskriver seg uttrykkelig enhver form for ansvar for beslutninger du måtte treffe basert på Innholdet.


Immaterielle rettigheter

Alt Innhold på Nettsiden er enten eid av oss eller lisensiert til vårt bruk. Alt du ser eller leser på Nettsiden (for eksempel bilder, fotografier, illustrasjoner, tekster, videoklipp og annet materiale), er beskyttet av global lovgiving verden over innen opphavsrett, design, varemerke og åndsrett.

Du må til enhver tid respektere alle immaterielle rettigheter på Nettsiden og dens Innhold, enten det eies av oss, noen av selskapene i Adecco Group eller en tredjepart. Du må ikke skaffe deg eller forsøke å skaffe deg noe av Innholdet på andre måter eller ved hjelp av andre metoder enn de som er gjort tilgjengelig for deg av Nettsiden.

Verken disse Bruksvilkårene eller din bruk av Nettsiden vil på noen måte gi deg noen immaterielle rettigheter på Nettsiden eller til Innholdet annet enn de som er angitt her eller i eventuelle Særskilte Vilkår. Det er derfor uttrykkelig forbudt å foreta noen form for reproduksjon, transformasjon, distribusjon eller offentliggjøring av, eller å gjøre tilgjengelig, trekke ut, bruke om igjen, sende på nytt eller på noen annen måte bruke, på hvilken som helst måte eller ved hvilke som helst metode, deler av Nettsiden eller Innholdet, med unntak av det som er tillatt i Bruksvilkårene eller relevante Særskilte Vilkår, eller når du etter gjeldende lovgivning har rett til å gjøre det, eller når du uttrykkelig har fått tillatelse av rettighetshaver.

Våre varemerker er; Adecco, Badenoch & Clark, Modis, Ingeniør Compagniet, BHC Construction og Naviga


Linker og linkning

Linker til andre nettsteder som driftes av tredjeparter som ikke er tilknyttet oss, kan forekomme på nettsiden. Tilstedeværelse av enhver link til slike tredjeparts nettsteder innebærer ikke at vi godkjenner disse nettstedene. Vi påtar oss ikke noe ansvar for tredjeparts nettsteder som er linket til eller fra denne Nettsiden. Vi har ikke gjennomgått alle nettstedene som er linket til Nettsiden, og vi er ikke ansvarlige for innholdet eller nøyaktigheten til eventuelle sider utenfor nettstedene eller for andre nettsteder som er linket til Nettsiden. Å følge enhver link til andre sider utenfor nettstedet eller til tredjeparts nettsider skjer på eget ansvar.

Enhver linking til Nettsiden fra en tredjeparts nettside krever vår skriftlige forhåndstillatelse.


Personopplysninger

Innsamling og bruk av dine personopplysninger er underlagt vår Personvernerklæring, som er del av disse Bruksvilkårene og er tilgjengelig her.


Gjeldende lovgivning og jurisdiksjon

Disse Bruksvilkårene og alle saker knyttet til denne Nettsiden og dens Innhold reguleres av norsk lov, og skal være underlagt norske domstoler eksklusive jurisdiksjon i Oslo, Norge.


Endringer

Disse Bruksvilkårene kan endre seg fra tid til annen, og din bruk av Nettsiden er underlagt vilkårene som til enhver tid gjelder hver gang du besøker Nettsiden og dens Innhold. Vennligst sjekk Bruksvilkårene jevnlig for å forsikre deg om at du er kjent med dem.


Kontakt

Kom gjerne med spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende disse Bruksvilkårene, og send dem til Adecco Group, Rosenkrantz’ gate 16, pb 2013 Vika, 0125 Oslo eller e-postadresse: privacy@adecco.no.