Markedsområder

 
Ingeniør Compagniet leverer innen et utvalg av markedsområder, avhengig av hvilke markeder våre kunder opererer i. Hovedområdene i dag er:
 
  • Offshore
  • Marin industri
  • Stat og Kommune 
  • Fornybar Energi
  • Bygg og Anlegg