Experts talk to experts

 

Ingeniør Compagniet har som hovedoppgave å tilby våre kunder tekniske bemanningsløsninger.  Dette inkluderer ingeniørtjenester innen alle tekniske disipliner i tillegg til prosjektadministartive tjenester. Våre tjenester spenner seg fra korte oppdrag, via lengre oppdrag i store prosjekter til faste ansettelser hvor vi bistår med rekruttering og utvelgelse.

Vi leverer personell i alle faser av prosjektet:

  • Salg og tilbud
  • Studie
  • Design, planlegging og prosjektering
  • Innkjøp og logistikk
  • Fabrikasjon og installasjon
  • Test, commissioning og operasjon
  • Decommissioning
Vi har lang erfaring og stort internasjonalt nettverk slik at ingen oppdrag er for små og ingen for store. Vi leverer innen alle disipliner slik som:

     EIT    Prosjektledelse
     Rør og rørsystemer    Kostkontroll
     Mekanisk    Kontrakt
     Struktur    Logistikk & Innkjøp
     Bygg    HMS & Kvalitesledelse
     Prosess    Planlegging
     Subsea                           
     Marine operasjoner    
     HVAC    
     Feltingeniører    
     Mekanisk ferdigstillelse og idriftsettelse    


Våre ansatte har gjennom mange år spesialisert seg på å finne medarbeidere som dekker våre kunders nøyaktige behov. Vi har stor tro på vårt slagord " experts talk to experts" og ansatte i Ingeniør Compagniets stab har derfor enten ingeniørutdannelse og erfaring fra våre kunders markeder eller solid erfaring med rekruttering av konsulenter. Dette sikrer at våre kunder får sparringspartnere ved bemanningsbehov som raskt og effektivt kan sette seg inn i deres behov.