Spørreundersøkelse blant medarbeidere og konsulenter

 

Vi setter veldig pris på at over 50 prosent (!) av dere tok bryet med å svare midt i ferieperioden – stor takk! Formålet var bl.a. å få tilbakemelding på hva som er viktigst for den enkelte for å trives og gjøre en best mulig jobb, og å få vite mer om hva vi bør forbedre. Her er noen av resultatene:

 

Visste du at en gjennomsnittlig IC-konsulent har 17,5 års arbeidserfaring? Og at vi har 23 nasjonaliteter i rekkene? 54 % er ansatt direkte hos IC og 64 % er ”happy” eller ”very happy” med IC som arbeidsgiver. Vi ønsker at så mange som mulig av dere blir lenger i IC og vil i tiden fremover komme ut med en del tiltak når det gjelder et fordelsprogram. Det viser seg at 46 % ikke kjenner til ICs vervebonus på 15.000 kroner, så mer informasjon om dette følger nedenfor.

 

En av utfordringene vi vil jobbe med er å legge til rette for å beholde flere konsulenter over lengre tid. Det skal satses på utvikling av overgangsordninger og tekniske kurs, særlig for utenlandsk personell.

Interne rutiner på enkelte områder skal forbedres og fordelsprogrammet utvides, spesielt når det gjelder faglig utvikling. Har du forslag, send innspill på e-post til din konsulent!

 

I de åpne feltene fikk vi kritikk for at vi kan være litt tunge på enkelte prosesser. For å bøte på dette har vi opprettet en ny funksjon på hver avdeling. Denne kalles HRC (HR Coordinator) og skal være tett på konsulentene når det gjelder kontraktforlengelser, oppfølging av timelister, reiseregninger og sykefravær. Disse er nå på plass i Drammen, Stavanger og Bergen, og vil også bli det i Trondheim og Oslo.

 

Mange har etterlyst en egen portal for å registrere timer der det kun er IC-relevant informasjon. Dette er noe vi ønsker å imøtekomme, og har begynt å se på tekniske løsninger. I mellomtiden vil nyhetsbrev fortsette som nå.

 

Igjen... Takk!