HMS kurs

 
Innen våre medarbeidere starter sitt oppdrag hos våre kunder skal de ha gjennomført et eget HMS kurs tilrettelagt for Ingeniør Compagniet. Kurset er utviklet av Ingeniør Compagniet selv og har vært brukt av selskapet de siste 7 årene. For øyeblikket er kurset under omarbeidelse for å tilpasse oss nye krav i offshorebransjen. Så snart kurset er oppdatert vil det bli lagt ut her. Alle nyansatte konsulenter vil få kurset tilsendt sammen med velkomstpakken.

Ingeniør Compagniet arbeider kontinuerlig med å tilby våre ansatte spennende og nyttige kurs som kan øke kompetansen til den enkelte. Kursene ses både i sammenheng med nåværende som fremtidige oppdrag. I øyeblikket har vi to hovedtilbud:

  • Offshore Sikkerhetskurs hos Falck Nutec i hele Norge
  • Softskill IT application training module