HMS & KS

 
HMS og Kvalitetssikring og -styring er sentralt i vår drift. Vår filosofi er at ingen av våre konsulenter skal ha fraværsskader eller være involvert i hendelser som kan skade personell, materiell eller omdømme hos våre kunder.  Arbeid utført av våre konsulenter skal også ta sikte på at miljøet bevares i tråd med de normer som er i nosrkse selskaper for øvrig. Ingeniør Compagniet er derfor sertifsert i henhold til følgende kvalitetstandarder:


  • Kvalitet NS-ISO 9001: 2008
  • Miljø NS-ISO 14001: 2004

Vi er dessuten kvalifisert som leverandør i henhold til Achilles.


Som del av Adecco er alle ansatte i Ingeniør Compagniets stab opplært i henhold til Adecco Norges Compliance program. Dette sikrer at alle jurisiske forhold ved oppdrag gjennom oss blir behandlet i henhold til norsk lov, er i henhold til vår høye etiske standard og blir gjennomført på en slik måte at både kunde og medarbeider er fornøyd.

Alle konsulenter som leveres gjennom Ingeniør Compagniet må dessuten gjennomføre et HMS kurs.